į kasą iš viso: 0,00 €
Privatumo politika

Toliau pateiktoje privatumo politikoje aprašomos asmens duomenų, kuriuos iš jūsų surinko internetinė parduotuvė Lampomat.pl, kurią adresu www.elempos.lt valdo Lampomat sp z.o.o., kurios registruota buveinė yra šiuo adresu, rinkimo, saugojimo, ištrynimo, tvarkymo ir dalijimosi jais taisyklės: Grunwaldzka 73, 60-312 Poznanė, NIP: 7792534323, KRS: 0000940099 (toliau - internetinė parduotuvė). Šios privatumo politikos tikslas - nurodyti, kaip ir kokia apimtimi Lampomat sp z.o.o. tvarko klientų asmens duomenis, ir apibrėžti jų apsaugos principus.

Lampomat sp z.o.o. yra asmens duomenų valdytojas ir tvarko asmens duomenis vadovaudamasis galiojančių teisės aktų nuostatomis, taip pat 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - RODO arba Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Lampomat sp z.o.o. deda visas pastangas, kad būtų gerbiamas jūsų privatumas, o jūsų pateikta asmeninė informacija būtų saugi ir apsaugota, kai naudojatės Svetaine ir perkate iš Parduotuvės, ir imasi visų būtinų priemonių.

Kokius duomenis interneto parduotuvė renka automatiškai, kai naudojatės Svetaine?
Interneto parduotuvė automatiškai nerenka jokių duomenų, išskyrus toliau nurodytuose failuose esančius duomenis, naudojantis Svetaine - slapukų failus.

Slapukai - tai interneto parduotuvės siunčiami ir jūsų kompiuteryje saugomi nedideli tekstiniai failai, kuriuose yra tam tikros informacijos, susijusios su jūsų naudojimusi interneto svetaine ir interneto parduotuve. Interneto parduotuvėje naudojami slapukų failai gali būti laikini arba nuolatiniai. Laikinieji slapukų failai ištrinami uždarius naršyklę, o nuolatiniai slapukai saugomi net ir tada, kai baigsite naudotis Svetaine, ir naudojami tokiai informacijai, kaip slaptažodis ar prisijungimo vardas, saugoti, kad Svetaine būtų galima naudotis greičiau ir paprasčiau.

Svetainėje naudojami šių tipų slapukai:
- slapukai, leidžiantys naudotis Svetainėje teikiamomis paslaugomis, pvz., autentifikavimo slapukai, naudojami paslaugoms, kurioms reikia autentifikavimo Svetainėje.
- "efektyvumo" slapukai, kurie leidžia rinkti informaciją apie naudojimąsi Svetainės svetainėmis.
- "funkcinių" slapukų failai, kurie leidžia "įsiminti" naudotojo pasirinktus nustatymus ir suasmeninti naudotojo sąsają.

Internetinė parduotuvė toliau išvardytus slapukų failus naudoja šiais tikslais:
- Svetainės naudotojo sesijos išsaugojimas (po prisijungimo), dėl kurio naudotojui nereikia iš naujo įvesti prisijungimo vardo ir slaptažodžio kiekviename Svetainės tinklalapyje Svetainės svetainės turinio pritaikymas prie naudotojo pageidavimų ir svetainės naudojimo optimizavimas; ypač šie failai leidžia atpažinti Svetainės naudotojo įrenginį ir tinkamai rodyti svetainę, pritaikytą jo individualiems poreikiams.
- kurti statistinius duomenis, kurie padeda suprasti, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetainėmis, kad galėtume tobulinti jų struktūrą ir reklamos turinį.

Daugeliu atvejų programinė įranga, naudojama naršyti svetainėje (interneto naršyklė), pagal nutylėjimą leidžia saugoti slapukus naudotojo galiniame įrenginyje. Slapukų nustatymus galite bet kada pakeisti. Šiuos nustatymus visų pirma galima pakeisti taip, kad interneto naršyklės nustatymuose būtų blokuojamas automatinis slapukų tvarkymas arba kiekvieną kartą informuojama apie jų patalpinimą jūsų įrenginyje. Išsamią informaciją apie slapukų naudojimo galimybes ir būdus rasite programinės įrangos (interneto naršyklės) nustatymuose. Internetinė parduotuvė informuoja, kad slapukų naudojimo apribojimas gali turėti įtakos kai kurioms Svetainės funkcijoms. Daugiau informacijos apie slapukų failus rasite interneto naršyklės meniu skyriuje "Pagalba".

Be slapukų failų, interneto parduotuvė taip pat gali rinkti duomenis, kuriuos paprastai renka interneto sistemų administratoriai vadinamuosiuose žurnaluose arba žurnalų failuose. Į žurnalus įtraukta informacija, be kita ko, gali apimti jūsų IP adresą, platformos ir interneto naršyklės tipą, interneto paslaugų teikėją ir puslapio, iš kurio patekote į svetainę, adresą.

Kokius duomenis interneto parduotuvė renka registracijos ir pirkimo metu?
Internetinė parduotuvė iš jūsų per Svetainę ir kitas ryšio formas, perkant ir registruojantis Svetainėje, rinks šiuos asmens duomenis:
- pavardė ir vardas,
- užsakymo pristatymo adresas,
- sąskaitos išrašymo adresas, jei jis skiriasi nuo pristatymo adreso,
- el. pašto adresas,
- telefono numeris.
Pirmiau minėtų duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau jie yra būtini registruojantis ir perkant Svetainėje. Nepateikus pirmiau nurodytų duomenų, neįmanoma užregistruoti paskyros arba pirkti Svetainėje.

Turite teisę susipažinti su savo asmens duomenų turiniu, teisę juos ištaisyti, teisę juos perduoti, teisę reikalauti juos ištrinti ir teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas informuotų kitus duomenų valdytojus, kuriems jis atskleidė asmens duomenis (jei tokių yra), kad duomenų subjektas reikalauja, jog šie duomenų valdytojai ištrintų bet kokias nuorodas į duomenis arba jų kopijas. Norėdami pasinaudoti šia teise, siųskite el. laišką adresu sklep@lampomat.pl arba naudokite Svetainėje esančią kontaktinę formą.

Internetinės parduotuvės rinkodara
Jei davėte sutikimą (naujienlaiškio prenumerata), jūsų nurodytas el. pašto adresas gali būti naudojamas internetinės parduotuvės produktų rinkodaros tikslais. Sutikimą galima bet kada atšaukti. Norėdami atšaukti savo sutikimą, susisiekite su mumis el. pašto adresu elempos@elempos.lt arba naudokite Svetainėje esančią kontaktinę formą.

Informacijos prieinamumas
Siekdama įvykdyti sutartį, internetinė parduotuvė gali dalytis iš jūsų surinktais duomenimis su partneriais, įskaitant tuos, per kuriuos parduotuvė vykdo savo įsipareigojimus, pavyzdžiui, kurjerių bendrovėmis, mokėjimo sistemų operatoriais, apskaitos tarnyba ar pretenzijas tvarkančiomis bendrovėmis. Tokiais atvejais perduodamų duomenų kiekis ribojamas iki reikalaujamo minimumo.

Be to, jūsų pateikta informacija gali būti pateikta atitinkamoms valdžios institucijoms, jei to reikalauja galiojantys įstatymai.

Kaip galite pasinaudoti savo teisėmis?
Bet kuriuo metu galite peržiūrėti ir redaguoti savo duomenis Svetainėje prisijungę savo el. pašto adresu ir slaptažodžiu. Jei pamiršote slaptažodį arba jei kyla kitų problemų prisijungiant, susisiekite su mumis adresu sklep@lampomat.pl.

Turite teisę susipažinti su savo asmens duomenų turiniu, teisę juos ištaisyti, teisę į jų perkėlimą, teisę reikalauti juos ištrinti ir teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas informuotų kitus duomenų valdytojus, kuriems jis atskleidė asmens duomenis (jei tokių yra), kad duomenų subjektas prašo šių duomenų valdytojų ištrinti bet kokias nuorodas į duomenis arba jų kopijas. Norėdami pasinaudoti šia teise, siųskite el. laišką adresu sklep@lampomat.pl arba naudokite Svetainėje esančią kontaktinę formą.

Kitos svetainės
Svetainėje periodiškai gali būti pateikiamos nuorodos į kitas svetaines. Tokios svetainės veikia nepriklausomai nuo Svetainės ir Lampomat.com jų niekaip nekontroliuoja. Šios svetainės gali turėti savo privatumo politiką, kurią rekomenduojame perskaityti. Internetinė parduotuvė neatsako už tokių svetainių duomenų tvarkymo politiką.

Apsauga
Lampomat sp z.o.o. tvarko savo klientų asmens duomenis, taikydama visas organizacines ir technines priemones, kad būtų užtikrintas riziką atitinkantis saugumo lygis, kaip reikalaujama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 32 straipsnyje. Internetinė parduotuvė deda visas įmanomas pastangas, kad apsaugotų jūsų duomenis ir apsaugotų juos nuo trečiųjų šalių veiksmų.

Užbaigus duomenų tvarkymo paslaugas, "Lampomat" Kliento pasirinkimu ištrina arba grąžina Klientui visus asmens duomenis ir visas esamas jų kopijas, išskyrus atvejus, kai asmens duomenis saugoti įpareigoja Europos Sąjungos teisė. Jūsų asmens duomenys tvarkomi tol, kol paprašote juos ištrinti.

Tačiau priemonių, kurių ėmėmės, gali nepakakti, jei patys nesilaikysite saugumo principų. Visų pirma privalote laikyti savo prisijungimo prie Svetainės vardą ir slaptažodį konfidencialiais ir nesuteikti jų trečiosioms šalims. Atkreipkite dėmesį, kad internetinė parduotuvė neprašys jūsų jų pateikti, išskyrus atvejus, kai prisijungiate prie Svetainės. Kad jūsų paskyra negalėtų naudotis neįgalioti asmenys, baigę naudotis Svetaine atsijunkite.

Klausimai ir kita informacija
Klausimus, susijusius su šia privatumo politika, galite pateikti šiuo el. pašto adresu: elempos@elempos.lt.
Turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl