į kasą iš viso: 0,00 €
Reglamentai
 1. Apibrėžtys

Taisyklėse vartojamos sąvokos reiškia:

 1. Klientas – fizinis asmuo, juridinis asmuo arba organizacinis vienetas, kuris nėra juridinis asmuo, kuriam specialūs įstatymai suteikia teisnumą, pateikęs Užsakymą Parduotuvėje.
 2. Taisyklės – tai elektroninių paslaugų teikimo taisyklės, taikomos elempos.lt internetinėje parduotuvėje.
 3. Internetinė parduotuvė (Parduotuvė) – interneto svetainė www.elempos.lt, per kurią Klientas gali pateikti užsakymus.
 4. Prekės – internetinėje parduotuvėje pateikiami produktai.
 5. Pirkimo ir pardavimo sutartis – naudojantis Parduotuvės interneto svetaine elempos.lt sudaryta Prekių pirkimo ir pardavimo sutartis.
 6. Užsakymas – Kliento valios pareiškimas, kuriuo tiesiogiai siekiama sudaryti pirkimo ir pardavimo sutartį, visų pirma nurodant Prekių tipą ir skaičių.
 7. Bendrosios nuostatos
 8. Šiose Taisyklėse apibrėžiami Internetinės parduotuvės, kurią galima rasti adresu www.elempost.lt, naudojimo principai.
 9. Internetinę parduotuvę www.elempost.lt, veikiančią adresu www.elempost.lt, valdo Lampomat sp. z o.o., NIP: 7792534323, KRS: 0000940099, el. paštas: elempos@elempos.lt, 73 Grunwaldzka Street, 60-312 Poznanė, Lenkija.
 10. Šiose taisyklėse visų pirma apibrėžiama:

- registracijos ir paskyros naudojimo Internetinėje parduotuvėje principai;

- elektroninių Užsakymų pateikimo, kaip Internetinės parduotuvės dalies, sąlygos ir taisyklės;

- Pardavimo sutarčių sudarymo naudojantis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis principai.

 1. Naudotis Internetine parduotuve galima tik tuo atveju, jei kliento naudojama IRT sistema atitinka šiuos minimalius techninius reikalavimus: norint pateikti užsakymą internetinėje parduotuvėje www.elempos.lt, būtina turėti kompiuterį su min. 400 MHz, 128 MB RAM, vaizdo plokšte, palaikančia 1024 x 600 raišką ir 256 spalvas, interneto naršyklę („Internet Explorer“ (versija >= 6.0), „Mozilla Firefox“, „Opera“, „Chrome“), ir klaviatūrą arba kitą rodymo prietaisą, leidžiantį tinkamai užpildyti elektronines formas.
 2. Norėdamas naudotis Internetine parduotuve Klientas turi turėti savo prieigą prie kompiuterio arba galinio įrenginio su interneto prieiga.
 3. Pagal galiojančius įstatymus elempos.lt pasilieka teisę apriboti paslaugų teikimą per Internetinę parduotuvę asmenims, vyresniems nei 18 metų. Tokiu atveju potencialūs klientai bus informuoti apie tai, kas išdėstyta pirmiau.
 4. Klientai gali bet kuriuo metu susipažinti su šiomis Taisyklėmis naudodamiesi www.elempos.lt pagrindiniame puslapyje esančia nuoroda, jas atsisiųsti ir atsispausdinti.

III. Naudojimosi Internetine parduotuve taisyklės

 1. Registracija Internetinėje parduotuvėje neprivaloma. Klientas gali pateikti užsakymą neužsiregistravęs Parduotuvėje, perskaitęs šias Taisykles ir su jomis sutikęs.

Registruotis galima užpildžius ir patvirtinus registracijos formą, kurią galima rasti viename iš Parduotuvės puslapių.

Registracijos sąlyga – sutikimas su Taisyklėmis ir sąlygomis bei asmens duomenų pateikimas, kuris pažymėtas kaip privalomas.

elempos.lt turi teisę nedelsiant atimti iš Kliento teisę naudotis Internetine parduotuve, taip pat apriboti prieigą prie dalies ar visų Internetinės parduotuvės išteklių, jei Klientas pažeidžia Taisykles, ypač kai Klientas:

- registruodamasis Internetinėje parduotuvėje pateikė neteisingus, netikslius ar pasenusius, klaidinančius ar trečiųjų šalių teises pažeidžiančius duomenis,

- naudodamasis Internetine parduotuve pažeidė trečiųjų šalių, ypač kitų Internetinės parduotuvės klientų, asmens teises,

- elgiasi taip, kad elempos.lt mano, jog toks elgesys nesuderinamas su įstatymais ar bendromis naudojimosi internetu sąlygomis arba pažeidžia elempos.lt reputaciją.

Asmuo, iš kurio buvo atimta teisė naudotis Internetine parduotuve, negali vėl registruotis be išankstinio elempos.lt sutikimo.

 1. Siekdama užtikrinti pranešimų ir duomenų, susijusių su Svetainėje teikiamomis paslaugomis, perdavimo saugumą, Internetinė parduotuvė imasi techninių ir organizacinių priemonių, atitinkančių teikiamų paslaugų saugumo rizikos laipsnį, visų pirma priemonių, kad neįgalioti asmenys negalėtų gauti ir keisti internetu perduodamų asmens duomenų.

Privatumo politikos skyriuje išsamiai aprašyti asmens duomenys tvarkomi laikantis galiojančių teisės aktų nuostatų, taip pat 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – RODO, arba Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Nutraukus duomenų tvarkymo paslaugas, elempos.lt Kliento pasirinkimu ištrins arba grąžins Klientui visus asmens duomenis, taip pat ištrins visas esamas asmens duomenų kopijas, išskyrus atvejus, kai Europos Sąjungos teisės aktai įpareigoja saugoti asmens duomenis.

Daugiau informacijos apie Klientų asmens duomenų tvarkymą rasite Privatumo politikoje.

 1. Klientas privalo:

- naudotis Internetine parduotuve laikantis taisyklių ir bendrųjų naudojimosi internetu taisyklių,

- neteikti ir neperduoti turinio, kuris yra draudžiamas pagal įstatymus, pavyzdžiui, turinio, kuriuo skatinamas smurtas, šmeižtas arba pažeidžiamos asmens ir kitų trečiųjų šalių teisės,

- naudotis Internetine parduotuve taip, kad netrukdytų jos veikimui, visų pirma naudodami specialią programinę įrangą ar prietaisus,

- nesiimti tokių veiksmų: siųsti ar įrašyti į Internetinę parduotuvę nepageidaujamą komercinę informaciją (spam),

- naudotis Internetine parduotuve taip, kad nebūtų trukdoma kitiems klientams ir www.elempos.lt,

- visą internetinės parduotuvės turinį naudoti tik asmeniniais tikslais.

 1. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo tvarka
 2. Norint sudaryti Pirkimo ir pardavimo sutartį per Internetinę parduotuvę, reikia įeiti į interneto svetainę www.elempos.lt ir pasirinkti prekes, atlikti tolesnius veiksmus remiantis Klientui rodomais pranešimais ir svetainėje pateikiama informacija.
 3. Užsakytas Prekes Klientas pasirenka jas įtraukdamas į krepšelį.
 4. Užsakymo pateikimo metu – iki pat Užsakymo pateikimo patvirtinimo mygtuko paspaudimo – Klientas turi galimybę keisti įrašytus duomenis ir pasirinktas Prekes. Klientas turėtų vadovautis svetainėje rodomais pranešimais ir pateikiama informacija.
 5. Internetine parduotuve besinaudojančiam Pirkėjui pateikus visus reikiamus duomenis rodoma Užsakymo santrauka. Užsakymo santraukoje bus pateiktas pasirinktų Prekių ar paslaugų aprašymas, bendra kaina ir visos kitos išlaidos.
 6. Norint išsiųsti Užsakymą, būtina sutikti su Taisyklėmis, pateikti asmens duomenis, pažymėtus kaip privalomus, ir paspausti Užsakymą patvirtinantį mygtuką.
 7. Parduotuvės puslapiuose pateikta informacija apie Prekes yra pasiūlymas. Užsakymo išsiuntimas iš Kliento yra ketinimo sudaryti Pirkimo ir pardavimo sutartį su www.elempos.lt pareiškimas, atitinkantis Taisyklių turinį.

Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai Kliento Užsakymas įtraukiamas į internetinės parduotuvės kompiuterinę sistemą, jei Užsakymas atitinka Taisyklių reikalavimus.

Sudaręs sutartį Klientas gauna el. laišką su visų svarbių Užsakymo elementų patvirtinimu.

 1. Pirkimo ir pardavimo sutartis sudaroma lietuvių kalba, o jos turinys atitinka Taisyklių nuostatas.
 2. Klientai gali bet kada susipažinti su šiomis Taisyklėmis naudodamiesi interneto svetainės www.elempos.lt tituliniame puslapyje esančia nuoroda, atsisiųsti jas ir atsispausdinti.

Svarbių Prekių Pirkimo ir pardavimo sutarties nuostatų fiksavimas, užtikrinimas, pateikimas ir patvirtinimas atliekamas išsiunčiant Pirkėjui jo nurodytu el. pašto adresu ir prie siuntinio, kuriame yra Prekės, pridedant patvirtinimo, Užsakymo specifikacijos ir PVM sąskaitos faktūros atspaudą.

 1. Klientas pateikdamas užsakymą pareiškia, kad žino ir sutinka su gaminio puslapyje nurodytu pristatymo laiku. Pristatymo laikas nurodytas prie gaminio kainos ir pirkinių krepšelyje, užsakymo santraukos skiltyje.
 2. Pristatymas
 3. Prekės pristatomos tik Lietuvoje ir Europos Sąjungoje užsakymo metu Kliento nurodytu adresu.
 4. Prekės pristatomos per kurjerį:

- Kurjerių bendrovė

Pristatymo išlaidos – 19,90 EUR.

 1. Pristatymo laikas nurodomas produkto puslapyje ir skaičiuojamas nuo kitos darbo dienos po mokėjimo užregistravimo – užsakymams, apmokėtiems įprastu pervedimu; nuo kitos darbo dienos po užsakymo pateikimo – užsakymams, apmokėtiems pristatymo metu arba greituoju pervedimu.
 2. Prekių pažeidimai, atsiradę pristatant.

Pirkimo per atstumą atveju internetinis prekybininkas visada prisiima prekių atsitiktinio sugadinimo ar praradimo gabenant riziką. Jei gavę Prekes pastebėjote, kad jos sugadintos dėl transportavimo, kreipkitės į mūsų parduotuvę. Skundų pateikimo nuostatos pateiktos šių Taisyklių IX skyriuje.

 1. Kainos, mokėjimo būdai ir sąskaita faktūra
 2. Prekių kainos pateikiamos eurais ir apima visas sudedamąsias dalis, įskaitant PVM (nurodant skirtingą tarifą), muitus ir kitas sudedamąsias dalis.
 3. Klientas turi galimybę sumokėti:

- internetu arba greituoju pervedimu.

 1. Sąskaita faktūra arba sąskaita faktūra prie užsakymo išsiunčiama elektroniniu būdu užsakyme nurodytu el. pašto adresu per tris darbo dienas nuo užsakymo išsiuntimo.

VII. Pasiūlymai ir individualios užklausos

Atskirų gaminių kainos ir atsakymai į užklausas, pateiktas ne Internetinėje parduotuvėje (pvz., elektroniniu paštu ar telefonu), yra tik informacinio pobūdžio ir nelaikomi pasiūlymu.

VIII. Teisė atsisakyti sutarties

Norėdami atsisakyti sutarties susisiekite su mumis el. paštu elempos@elempos.lt. Produktą iš jūsų atsiims mūsų kurjeris. Atšaukimo laikotarpis yra 14 dienų. Grąžinimai iš įmonių nepriimami.

Kartu su siunta pateikite užpildytą grąžinimo formą ir toliau nurodytą informaciją:

- numerį,

- grąžinamų produktų pavadinimą ir kiekį,

- grąžinamo gaminio sąskaitos numerį.

Per 14 dienų nuo produktų pristatymo į mūsų sandėlį patikrinsime siuntinio turinį ir grąžinsime pinigus į jūsų banko sąskaitą.

Grąžinamų prekių, kurių atveju nėra teisės atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties, arba kokybiškų gaminių atveju www.elempos.lt gali imti mokestį už saugojimą praėjus septynioms kalendorinėms dienoms nuo siuntėjo prašymo atsiimti Prekes iš elempos.lt sandėlio išsiuntimo. Mokestis už nesutartinį Prekių saugojimą elempos.lt sandėlyje yra 4,00 EUR už 1 kalendorinę dieną už vieną pakuotę.

 1. Skundai dėl Prekių
 2. elempos.lt, kaip pardavėjas, atsako Pirkėjui už gaminio defektus.
 3. Skundai dėl šiuose nuostatuose garantuojamų teisių pažeidimų turi būti siunčiami šiuo adresu: elempos@elempos.lt. Kiekvieną skundą elempos.lt įsipareigoja išnagrinėti per 14 dienų.
 4. Jei skundas neišnagrinėjamas per pirmiau nurodytą laikotarpį, tai reiškia, kad skundas laikomas teisėtu.
 5. elempos.lt nėra Prekių gamintojas, tačiau už visas Parduotuvėje esančias Prekes garantuoja elempos.lt kaip pardavėjas. elempos.lt atsako pagal parduotų Prekių garantiją garantijos kortelėje nurodytomis sąlygomis ir laikotarpiu. Gamintojas gali būti savarankiškai atsakingas už parduotų Prekių garantiją gamintojo išduotoje garantinėje kortelėje nurodytomis sąlygomis ir laikotarpiu. Jei gamintojo garantiniame dokumente numatyta tokia galimybė, Klientas savo garantinius reikalavimus gali pateikti tiesiogiai įgaliotam aptarnavimo centrui, kurio adresas nurodytas garantinėje kortelėje.
 6. Mokestis už nesutartinį prekių saugojimą elempos.lt sandėlyje yra 4,00 EUR už 1 kalendorinę dieną už kiekvieną pakuotę ir gali būti imamas praėjus septynioms kalendorinėms dienoms nuo siuntėjo prašymo atsiimti prekes iš elempos.lt sandėlio.
 7. Skundai dėl elektroninių paslaugų teikimo
 8. elempos.lt stengiasi užtikrinti tinkamą Parduotuvės veikimą tiek, kiek tai leidžia dabartinės techninės žinios, ir įsipareigoja per protingą laiką pašalinti visus pažeidimus, apie kuriuos praneša Klientai.
 9. Klientas privalo nedelsdamas pranešti elempos.lt apie bet kokius Internetinės parduotuvės paslaugos veikimo sutrikimus ar pertrūkius.
 10. Apie pažeidimus, susijusius su Parduotuvės veikimu, Klientas gali pranešti raštu adresu: elempos@elempos.lt.
 11. Skunde klientas turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą korespondencijai, pažeidimų, susijusių su parduotuvės veikla, tipą ir datą.
 12. elempos.lt įsipareigoja išnagrinėti bet kokį skundą per 14 dienų. Jei skundas neišnagrinėjamas per pirmiau nurodytą laikotarpį, tai reiškia, kad skundas laikomas teisėtu.
 13. Skundų nagrinėjimo ne teisme ir pretenzijų tyrimo būdai
 14. Klientas turi teisę pasinaudoti šiais neteisminio skundų nagrinėjimo ir pretenzijų tyrimo būdais:

Galimybė kreiptis dėl tarpininkavimo procedūros į prekybos inspekcijos inspektorių.

Prašymas pripažinti ginčą, susijusį su sudaryta Pirkimo ir pardavimo sutartimi, Nuolatiniame vartotojų arbitražo teisme.

Vartotojas taip pat gali pasinaudoti nemokama apskrities (miesto) vartotojų teisių apsaugos kontrolieriaus arba visuomeninės organizacijos, kurios įstatymuose numatytos užduotys apima vartotojų apsaugą, pagalba.

Europos Komisija taip pat siūlo ginčų sprendimo internetu platformą (GES platformą). Ją galima rasti adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Europos vartotojų centrų (EVC) tinklas padeda spręsti tarpvalstybinius ginčus.

 1. Neteisminio skundų nagrinėjimo ir pretenzijų tyrimo būdų taikymas yra savanoriškas ir gali būti taikomas tik tuo atveju, jei abi ginčo šalys su tuo sutinka.

XII. Privatumo politika

Išsamią informaciją apie privatumo politiką ir jūsų asmens duomenų tvarkymą galite rasti Internetinės parduotuvės Privatumo politikos skyriuje.

XIII. Galutinės nuostatos

 1. Teismas, kompetentingas spręsti ginčus, yra kompetentingos jurisdikcijos teismas pagal taikytinas Civilinio kodekso nuostatas.
 2. Bet kokių ginčų, kylančių tarp elempos.lt ir Kliento, sprendimas priklauso kompetentingam mūsų buveinės teismui.
 3. Šiose sąlygose neaptartus klausimus reglamentuoja taikytina teisė.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl